Alarm- og Elektrikeroverenskomstens Kompetencefond

Her finder du info om ansøgning til kompetencefonden

Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvad du skal gøre, hvis du vil søge tilskud fra Alarm- og elektrikeroverenskomstens kompetencefond. Har du spørgsmål, kan du kontakte din lokalafdeling

Er du lærling, kan du søge tilskud til uddannelse i fritiden. Læs mere længere nede.

Sådan får du tilskud til selvvalgt efteruddannelse
Hvem kan få tilskud?

Hvis du er ansat i en virksomhed med overenskomst mellem Alarm- og elektrikeroverenskomsten indgået mellem og DI og Dansk El-Forbund, kan du få tilskud til selvvalgt efteruddannelse.

Du har ret til maksimalt to ugers selvvalgt efteruddannelse, det vil sige 10 kursusdage om året.

Ordningen omfatter alle medarbejdere, som er omfattet af Alarm- og elektrikeroverenskomsten indgået mellem og DI og Dansk El-Forbund og har minimum 6 måneders anciennitet i det aktuelle ansættelsesforhold.

Nedenfor kan du finde en oversigt over alle kurser, som fonden med garanti yder tilskud til. Hvis du har behov for efteruddannelsestilbud, som ikke optræder på nogle af listerne, kan du indsende en begrundet ansøgning. Sådanne ansøgninger behandles altid af kompetenceudviklingsfonden.

Akkumulering af selvvalgt efteruddannelse
Du har ret til at afvikle ikke forbrugt efteruddannelse fra de foregående to kalenderår. De ældste uger bruges først. Det betyder, at hvis du ikke i de to foregående år har været på selvvalgt efteruddannelse, vil du have ret til helt op til 30 dages selvvagt efteruddannelse. Har du eksempelvis haft 6 dages selvvagt efteruddannelse i de 2 foregående år, så vil du have ret til 24 dages selvvalgt efteruddannelse nu.

Hvordan får du tilskud?

Der gives tilskud til AMU-kurser og akademiuddannelser/enkeltfag, der er relevante for alarmbranchen i bred forstand.

Vælger du et alarm-brancherelevant AMU-kursus (undtagen L-AUS), er du garanteret tilskud, hvis du opfylder fondens øvrige betingelser.

Virksomheden betaler dig ikke løn, mens du er på kursus, men du kan få refunderet 85 % af din bruttotimeløn og få dækket kursusgebyr, materialer, transport og logi.

Ved AMU-kurser forudsætter tilskuddet, at du og-så søger VEU-godtgørelse og eventuelt befordringstilskud – kompetencefonden betaler så resten.

Din virksomhed skal bekræfte, at du har været ansat i 6 måneder, og at det er aftalt, at du tager på selvvalgt efteruddannelse.

Akademiuddannelser

Dansk El-Forbund og DI’s Kompetencefond giver foreløbig tilskud til tre akademiuddannelser:

 • Energiteknologi
 • Automation og drift
 • Elinstallation

Virksomheden betaler dig ikke løn, mens du er på kursus, men du kan få refunderet 85 % af din bruttotimeløn og få dækket kursusgebyr, materialer, transport og logi.

Når du søger tilskud fra fonden til en akademiuddannelse, er det krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis uddannelsen berettiger til dette.

Sådan gør du

Du skal altid søge, før kurset eller uddannelsen afholdes.

Før kursusstart:

 • Download ansøgningsblanketten nedenfor
 • Tilføj dine oplysninger, navn m.m., samt kontaktperson i virksomheden
 • Indsend tilmeldingsskemaet på uddannelse@def.dk
 • Du modtager en kvittering på e-mail, og oplysningerne sendes samtidig til din arbejdsgiver, der skal bekræfte, at du har været ansat i 6 måneder, og at det er aftalt, at du tager på selvvalgt efteruddannelse.
 • Herefter går sagsbehandlingen i gang i El-fagets Arbejdsløshedskasse. Senest efter 10 hverdage vil du modtage svar
 • Du kan nu tage på kursus

Efter du har været på kursus:
Efter du har været på kursus, skal du selv indsende dokumentation herom. Dette skal ske seneste 1 måned efter udgangen af det kvartal, du har været på kursus. Herefter indsættes tilskuddet på din konto.

Når du har fået tilsagn om, at du kan få tilskud, kan du indsende fakturaen fra kursusudbyderen til El-fagets Arbejdsløshedskasse, så betaler fonden kursusafgiften på dine vegne. Dette er ikke et krav men et tilbud, så du slipper for selv at lægge ud.

Tilsagnet om tilskud fra fonden gælder i 12 måneder.

Bemærk, at hvis du har været på AMU-kursus, skal du søge om VEU-godtgørelse på efteruddannelse.dk efter endt kursus.

Positivliste - Kurser dækket af kompetencefonden

Alle kurser i kursuskataloget: Elbranchens efteruddannelse

Kurser i Microsoft Office igennem AMU: Excel, Word, Outlook og Access

Udbydere (udpluk):

Jylland: IBC Kolding

Sjælland: Niels Brock – Copenhagen Business College, Erhvervsskolen Nordsjælland og København Nord

Let øvet niveau

 • Opstillinger og layout i tekst. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 47215.
 • Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 47212.
 • Effektiv anvendelse af tekstbehandling. 1 dag. DKK 108. Fagnummer 40755.
 • Anvendelse af præsentationsprogrammer. 2 dage. DKK 512. Fagnummer 44373.
 • Design og automatisering af regneark. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 44346.

Øvet niveau

 • Håndtering og strukturering af længere tekster. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 47214.
 • Præsentation af tal i regneark. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 40750.
 • Anvendelse af pivottabeller. 1 dag. DKK 272. Fagnummer 40754.
 • Anvendelse af store datamængder i regneark. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 40748.
 • Oprettelse af database til jobbrug. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 44337.
 • Databasevedligeholdelse til jobbrug. 1,5 dag. DKK 408. Fagnummer 44338.
 • Anvendelse af databaseprogrammets data. 0,5 dag. DKK 92. Fagnummer 40751.
 • Oprette brugerflader og udskrifter i database. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 44340

Akademiuddannelser

 • AU El-installation
 • AU Energiteknologi
 • AU Automation og Drift
Hvad er Alarm- og Elektrikeroverenskomstens kompetencefond?

En veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for alarm-branchens konkurrencekraft og dermed i sidste ende for vores beskæftigelse og positive samfundsudvikling.

Derfor oprettede DI og Dansk El-Forbund en kompetencefond som en del af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten indgået mellem og DI og Dansk El-Forbund. Fonden sikrer gode muligheder for udvikling af medarbejdernes kompetencer via støtte til efteruddannelse. Det sker med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden.

Det er ligeledes fondens formål at understøtte udviklingen af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder hos DI og administreres af El-fagets Arbejdsløshedskasse.


Sådan får du tilskud til fritidsuddannelse som lærling
Kort om tilskuddet

Som led i overenskomstforhandlingerne er det aftalt, at du som lærling kan få tilskud til fritidsuddannelse, når du er ansat i en virksomhed, der er medlem af DI, og du er omfattet af Alarm– og Elektrikeroverenskomsten.

For at være berettiget til tilskud skal du have været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder.

Retten til tilskud gælder så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden.

Fonden yder tilskud til op til 10 dages fritidsuddannelse årligt, hvilket svarer til 74 timer.

Hvilke kurser kan jeg få tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de samme uddannelsesaktiviteter, som udlærte svende. Kravet er, at det skal være alarmbrancherelevant.

Alarmbrancherelevante kurser kan både være almene kurser, for eksempel engelsk, såvel som personlige og faglige kurser. Se positivlisten med kurser ovenfor.

Fonden giver et tilskud til kursusgebyr, materialer og evt. transport. I særlige tilfælde kan fonden yde et større tilskud pr. dag, hvis du har en særlig begrundelse for at søge netop dette kursus.

Uddannelsen skal foregå i fritiden. Fonden yder derfor ikke støtte til løntab, men alene til betaling af kursusafgift og evt. kursusmaterialer.

Sådan søger du

Find det kursus, som du gerne vil deltage i. Husk, at du altid skal søge om tilskud fra kompetencefonden, inden du tilmelder dig kurset.

Download ansøgningsblanketten nedenfor. Udfyld blanketten med alle oplysninger – skriv ”0” i timeløn for at indikere, at du søger om støtte til fritidsuddannelse. Send herefter ansøgningen til uddannelse@def.dk.

Du får en kvittering på e-mail, når du har indsendt din ansøgning. Af denne mail fremgår dit sagsnummer. Gem den, da du kan få brug for den senere.

Du får svar på din ansøgning om tilskud inden for 10 dage.

Når du har fået tilsagn, tilmelder du dig kurset. Fonden kan forudbetale kursusafgiften direkte til kursusudbyderen, men du kan også selv betale kursusafgiften og få den refunderet, når du har deltaget i kurset.

Når kurset er afsluttet, sender du dit kursusbevis som dokumentation for, at du har deltaget i kurset, sammen med dine kontooplysninger. Herefter udbetales din godtgørelse fra fonden.