DSB Vedligehold A/S

Virksomhedsoverenskomst og organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB Vedligehold A/S.

Virksomhedsoverenskomsten udfærdiges i samarbejde med OAO-stat. Organisationsaftalen laves af Dansk EL-Forbund sammen med de øvrige håndværksforbund.