Elbranchens kompetenceudviklingsfond

Se hvilke kurser du kan søge tilskud til, hvis du er ansat under Elektrikeroverenskomsten

AMU Elbranchens Efteruddannelse 2019Kompetenceudviklingsfonden giver tilskud til selvvalgt og virksomhedsansøgt efteruddannelse. Du kan søge tilskud til:

  • El-branchens Efteruddannelse (AMU-kurser), se kataloget
  • Andre brancherelevante AMU-kurser optaget på en særlig positivliste

Ændringer i tilskudsregler

Den 28. december 2017 skete der ændringer i tilskudsreglerne vedrørende aftalt uddannelse og AMU:

1. Ophør af tilskud til aftalt akademiuddannelse – nye ansøgninger
Fonden er ophørt med at give flere bevillinger til aftalt akademiuddannelse. De allerede bevilligede tilskud til aftalt akademiuddannelse fortsætter uændret og sager under behandling, der er modtaget før den 28. december, får tilskud, hvis de opfylder tilskudsbetingelserne. Ophøret skyldes, at fonden på baggrund af det store antal ansøgere og bevillinger har disponeret over det beløb, der er afsat til denne tilskudsordning.

2. Tilskud til virksomhedsplanlagt AMU reduceres til 400,00 kr. pr. medarbejder pr. kursusdag
Fonden reducerer tilskuddet til virksomheder ved virksomhedsplanlagt AMU-kurser fra 550,00 kr. pr. medarbejder pr. kursusdag til 400,00 kr. Det reducerede tilskud gælder for ansøgninger, der modtages efter den 28. december 2017. Bevilligede tilskud og sager under behandling, der er modtaget i EVU I/S før den 28. december, får tilskud på 550,00 kr. Reduktionen skyldes bl.a., at AMU-godtgørelsen fra 1. januar 2018 hæves fra 80 pct. til 100 pct.

3. Tilskud til selvvalgt og virksomhedsplanlagt akademimoduler
Tilskud til akademimoduler som selvvalgt efteruddannelse eller virksomhedsplanlagt efteruddannelse afhænger af, om en ansøger er i gang med en akademiuddannelse på deltid eller skal til at påbegynde en akademiuddannelse.

For medarbejdere, der inden for de senere 12 måneder har gennemført et akademimodul på en godkendt akademiuddannelse med tilskud fra fonden, gælder fra 1. januar 2018, at medarbejderen alene kan få tilskud til 2 akademimoduler om året eller hvad der svarer til 20 ECTS-point.

For medarbejdere, der ikke har gennemført et akademimodul med tilskud inden for de seneste 12 måneder, gælder fra 1. januar 2018, at medarbejderen alene kan få tilskud til ét akademimodul om året, eller hvad der svarer til 10 ECTS-point.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne din lokalafdeling i Dansk El-Forbund.