Fællesoverenskomst mellem DSB og OAO

Fællesoverenskomst mellem den selvstændige, offentlige virksomhed DSB og Offentligt Ansattes Organisationer på det statslige område pr. 1. april 2015.

Til fællesoverenskomsten knytter sig en række organisationsaftaler, indgået med de re­spektive organisationer.

Af organisationsaftalen for håndværkere fremgår, hvilken løn, og eventuelt andre særtræk, der gælder. Herudover gælder tjenestemændenes arbejdstidsaftale for håndværkerne.