Nye uddannelsesmuligheder i OK17

I overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ for 2017-2020 blev der indgået aftale om nye initiativer, der finansieres af El-kompetencefonden.

Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ eller har tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund, og medarbejdere ansat på disse virksomheder kan i fællesskab søge om tilskud til følgende:

  • Tilskud til lærlinge
  • Tilskud til gennemførelse af en erhvervsuddannelse for voksne

Tilskud til lærlinge

Fonden yder som noget nyt tilskud til ansættelse af lærlinge. Det er en betingelse, at der indgås en uddannelsesaftale om gennemførelse af elektrikeruddannelsen. Der skal være tale om en ordinær uddannelsesaftale eller en restlæreaftale, hvor der minimum er en restlæretid på 3 år.

Tilskuddet udgør et fast beløb på 7.000 kr.

Tilskuddet gives til uddannelsesaftaler, der påbegyndes efter d. 1. august 2017, dog senest d. 31. juli 2018.

Udbetalingen af tilskuddet vil finde sted én gang nemlig pr. 1. november 2018.

Tilskud til ansættelse af lærlinge over 25 år - Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) er for lærlinge over 25 år. En EUV er som hovedregel kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Uddannelsen begynder med, at lærlingen skal kompetenceafklares på en erhvervsskole for at afgøre, på hvilket spor - EUV1 eller EUV2 - lærlingen skal optages på erhvervsskolen. Det er i dag muligt at gennemføre denne kompetenceafklaring inden uddannelsesaftalen indgås.

Om Kompetencefonden

Dansk El-Forbund og TEKNIQ oprettede Elbranchens Kompetence­udviklingsfond som en del af Overens­komsten 2007. Fonden sikrer muligheder for udvikling af medarbejdernes kompetencer via støtte til efter- og videreudddannelse. Det sker med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden.

Det er ligeledes fondens formål at understøtte udviklingen af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ samt af virksomheder, der har tegnet en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund. Fonden administreres af EVU, El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat.